ثبت نام ویزیت حضوری مطب دکتر هادی کیانور ( ساعت 11 صبح تا 3 ظهر)

درصورتی که فردی مراجعه نکرد، از طریق مطب با شما تماس میگیریم! ( کد ثبت نام 1111)
شروع ثبت نام

زمان شروع ثبت نام 11 صبح

پایان ثبت نام

زمان پایان ثبت نام 3 بعد از ظهر

کد ثبت نام چهار تا عدد یک (1) است

1111

قرعه کشی ای برای امروز در نظر گرفته نشده است .